PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS PASLAUGOS TEIKIMO TVARKA IR INDIKACIJOS


(paruošta pagal LR SAM 2012m. gegužės 4d. įsak. Nr. V-393)